Zostań jednym z nas! - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Wiadomości

Zostań jednym z nas!

Data publikacji 25.09.2019

Przypominamy, że cały czas można składać dokumenty do służby w Policji. Szukamy przede wszystkim osób cechujących się odpornością na stres, wysportowanych, a także ambitnych, które chcą się realizować i rozwijać. To wymarzona dla Ciebie praca jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny. Jeżeli jesteś zainteresowany pełnieniem służby w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie skontaktuj się z pracownikami Zespołu ds. Kadr i Szkolenia, Sopot ul. Armii Krajowej 112A, tel. 58 52-16-231.

 

Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. To wymarzona dla Ciebie praca jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, jesteś zdyscyplinowany i potrafisz dochować tajemnicy. Służba w Policji gwarantuje Ci rozwój osobisty oraz zawodowy. Każdego roku wiele osób ma szansę na rozpoczęcie służby w pomorskim garnizonie Policji.

Co oferujemy?

 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość awansu
 • możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych
 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń
 • możliwość studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uzyskanie uprawnień emerytalnych po 25 latach służby
 • oferujemy stanowiska w różnych pionach o profilu zgodnym z zainteresowaniami oraz predyspozycjami kandydatów m.in.:
  • policjant wydziału ruchu drogowego,
  • policjant służby prewencji,
  •  detektyw,
  •  technik kryminalistyki,
  • dyżurny.

Kandydat ubiegający się do służby w Policji powinien:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pełnieniem służby w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie skontaktuj się z pracownikami Zespołu ds. Kadr i Szkolenia, Sopot ul. Armii Krajowej 112A, tel. 58 52-16-231.

 

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć:

 • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku www.pomorska.policja.gov.pl: http://pomorska.policja.gov.pl/pom/praca-w-policji/78799,Praca-w-Policji.html
 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie: http://praca.policja.pl/
 • pod numerem tel. 58 52-16-231 - Zespół ds. Kadr i Szkolenia, Sopot ul. Armii Krajowej 112A.

 

Zostań jednym z Nas!

 

 • plakat zachęcający do wstąpienia w szeregi Policji